0903 645 082, 0903 835 683 onestream.st@gmail.com

Izolácie plochých striech

Spolupracujte s profesionálmi - tešíme sa na Vás!

Rovná (plocha) strecha je stavebná konštrukcia nad posledným podlažím domu, ktorej plocha je vodorovná, so sklonom do 10°.

Rovná strecha je ideálnym riešením pre domy s atypickým pôdorysom a vytvára variabilný priestor pre viacúrovňové bývanie s terasami a záhradami.

Variabilita sa prejavuje aj v možnosti jej povrchových úprav. Plochu strechu je totiž možné okrem bezúčelovej realizovať ako pochôdznu, pojazdnú alebo vegetačnú. Stačí sa len rozhodnúť.
V minulosti boli skúsenosti s rovnou strechou spojené skôr s jej nízkou životnosťou, ktorá spôsobovala problémy so zatekaním.
Moderné materiály spolu s využitím nových technológií posunuli jej životnosť na 30 rokov a povýšili ju na žiadaný konštrukčný systém, ktorý dodáva rodinnému domu atypický a nadčasový vzhľad.

Navyše sa stala i garantom úspor pri jeho prevádzke. Jej realizácia je finančne menej náročná ako realizácia šikmých striech, pretože pri nej nie je potrebné budovať krov. Okrem toho je lacnejšia aj jej izolácia, pretože rovná strecha vytvára menšiu plochu, ktorú je nutné izolovať. Jej jednoduchá forma eliminuje aj počet možných tepelných mostov.

Tvar a sklon rovnej strechy je taktiež ideálny pre montáž slnečných kolektorov, čo ďalej prispieva k úsporám na prevádzku domu.

Hoci realizácia rovnej strechy vyzerá ako jednoduchá záležitosť, predsa len vyžaduje skúsenosti s odbornou prácou, takže je jej výstavbu potrebné prenechať odborníkom renomovanej firmy.

Spoločnosť ST-Stream,s.r.o je držiteľom certifikátov a osvedčení odbornej spôsobilosti od takmer všetkých renomovaných výrobcov hydroizolačných materiálov, pôsobiacich na trhu. Okrem tradičných materiálov ako sú PVC-folia alebo asfaltové pasy ponúkame aj realizáciu striech modernými TPO (FPO) fóliami so zvýšenou životnosťou, modifikovanými SBS a APP pasmi a inými pokrokovými hydroizolačnými výrobkami.

Ukážky z realizovaných projektov:

Rodinný dom v Čiernej Vode

Máte záujem o naše služby?