0903 645 082, 0903 835 683 onestream.st@gmail.com

Izolácie bazénov

Hydroizolácie bazénov, záhradných jazierok, nádrží

Jednou z dôležitých vlastností, ktoré musí konštrukcia bazéna, či záhradného jazierka spĺňať, je nepriepustnosť a vodotesnosť. Je dôležité zamedziť prestupu zemnej vlhkosti, ale tiež voľne stekajúcej aj tlakovej vode. Pri záhradnom jazierku je dôležitá aj odolnosť proti prerastaniu korienkov rastlín a to, aby sa izolácia prispôsobila nerovnostiam terénu. Správne prevedená izolácia bráni tiež stratám vody z jazierka priesakom.

Ukážky z realizovaných projektov:

Bazén v Nitre

Máte záujem o naše služby?